Wednesday, August 30, 2006

МИЛИОНЕР СО СТИЛ

КАКО СЕ СТАНУВА МИЛИОНЕР СО СТИЛ

Millionaire With Style - video powered by Metacafe

2 Comments:

Anonymous PPK said...

Е не?! Вака треба! Не како хрватот што го згреши одговорот на милионското прашање па после го тужеше Милијунаш затоа што наводно некој му дошепнал од публика па затоа овој погрешил!!

Tuesday, September 05, 2006 12:01:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Марјанцо, кај си бе? Враќај се назад и пишувај си што сакаш. Ги намаливме гадовите. Скоро да ги нема. Јави се.
Спартак

Saturday, October 07, 2006 9:36:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 License. www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws

Glittery texts by bigoo.ws